Autonomní morálka

Komentáře: Mohli jsme se v roce 1938 bránit? | Fronta.cz

Otázka možná by něměla znít zda jsme se mohli bránit, ale zda jsme měli. Pokud se týká vojenského potenciálu ČS armády, tak byl rozhodně velký.

Morálka autonomní heteronomní

Morálka autonomní heteronomní 4 ProSestry, Mladší školní věk z psychologického hlediska sociální, etické a estetické - zpočátku heteronomní ...

Morálka – Wikipedie

Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se ...

Rotary Club - Katolická kultura

Rotary Club– Rotariánství - Rotariáni . Co je to? Mezinárodní spolek, jenž se za krátko úžasně rozšířil po světě. Jedni jej pokládají za nový ...

Nabídka - Lékařské knihkupectví

Lékařská literatura a pomůcky pro mediky, Brandlova 1, 602 00 Brno - prodej odborné lékařské domácí i zahraniční literatury, pomůcek pro mediky (zuby ...

Vlastnosti nadaných lidí | magazín Psychologie.cz [Úspěch ...

Vlastnosti nadaných lidí. Každý známe ze svého okolí jedince, kteří se vyznačují výrazně vysokou inteligencí a mnoha nadprůměrnými schopnostmi.

Charakteristika vývojových období

8 Charakteristika vývojových období. 8.1 Prenatální vývoj Embryonální fáze - oplodnění až ca 3 měsíce. Tvoří se základ orgánů (zvýšená citlivost ...

Mravnost, autonomní a heterotomní morálka

Mravnost, autonomní a heterotomní morálka 1 Obsah 1. Mravnost 2 2. Autonomní a heteronomní morálka 2 12.5.2012 21:57:02 Powered by EduBase 2 3

SLOVNICEK - darius.cz

Ultralevice - názor: Trh přináší otřesy a nepříjemnosti neúspěšným, proto se odmítá a ekonomiku a vše řídí centrální stranické orgány metodou ...

Autonomie– Wikipedie

autonomie (filosofie)– v morální filosofi Immanuela Kanta se rozlišuje autonomní morálka, ... Autonomní buňka – autonomní buňkou rozumíme buňku, ...

Holistický přístup – Enviwiki

Tentočlánek potřebuje úpravu, neboť svým obsahem nevyhovuje. Můžete Enviwiki pomoci tím, že ho vhodně vylepšíte. Podívejte se též na diskusní ...

Etika v sociální práci

Druhy morálky 2.3.. tomu v přirozené morálce je základem. Morálku ještě dělíme na morálku autonomní a heteronomní. Autonomní morálka je

Úvod do pedagogiky | Pedagogická fakulta

edukace. výchova – v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), nejednoznačný termín → zahrnuje v sobě jak výchovu v užším slova smyslu, tak i ...

Morálka – Wikipedie

Proti takové heteronomní morálce postavil požadavek morálky autonomní, ... Morálka příběhu znamená obecné poučení, jež z příběhu plyne.

Autonomie – Wikipedie

autonomie (filosofie) - v morální filosofi Immanuela Kanta se rozlišuje autonomní morálka, jejíž pravidla si člověk určuje nebo přijímá sám, od morálky.

Psychologie Morálního Vývoje | H. Heidbrink | vývoj etiky a morálky u...

muj popis. Autonomní morálka spočívá ve spolupráci dětí mezi sebou; jednostranná úcta k rodičovské autoritě je nahrazena vzájemným respektováním dětí.

Morálka « E-learningová podpora mezioborové integrace...

Lawrence Kohlberg: Šest etap vývoje morálky. Empirická verifikace Kohlbergovy teorie morálky. Přechod z heteronomní na autonomní morálku je podle J. Piageta

Jakou má Mirek Dušín morálku?

respekt vede k heteronomní morálce, zatímco vzájemný respekt rozvíjí autonomní morálku.

Svobodná vůle – Wikipedie

Svobodná vůle je pojem, jenž ve filosofii označuje myšlenku, že člověk jedná jen na základě svých vlastních rozumových rozhodnutí, nikoliv pod vlivem ...

sexsezmamka tvrdý porno bdms zdarma